ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสินค้าและบริการ

เดลต้าแสดงสินค้าและโซลูชั่นส์อุตสาหกรรมอัตโนมัติและอาคารเขียว ณ งาน BEX Asia 2018

Marina Bay Sands, Singapore, Sep 5-7, 2018 – Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd., showcased its energy- efficient green building and industrial automation solutions at Build Eco Xpo (BEX) Asia 2018. Held at Marina Bay Sands, the three-day event was a platform for 12,000 architects, building owners, developers, engineers, facility managers and solution providers to meet, exchange ideas and source for the latest green building products and solutions.

At the event, Delta displayed a wide portfolio of its products and solutions for a broad range of smart factory and green building management applications. These included industrial panel PCs and industrial box PCs for production control and Industrial Internet of Things (IIoT) communication cloud routers and switches. In addition, Delta highlighted its wide range of power supplies, including DIN rail power supplies, open frame power supplies, panel mount power supplies, DC UPS modules, redundancy modules and buffer modules.

The total solutions theme of the Delta booth helped attract strong interest throughout the event. Building solutions on display included Delta’s energy-saving elevator solution and HVAC system solution which enhance green building operations. Overall, Delta’s Building Management systems and Programmable Logic Controller (PLC) system received the most enquires from visitors to the Delta booth.

บาคาร่าDelta leverages its core competencies in power management to develop best-in-class environmentally friendly solutions for factory and building managers. The company’s energy-efficient and intelligent building solutions help Delta deliver on its brand promise: Smarter. Greener. Together.


07 ก.ย. 2561