ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

เดลต้าได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2563 สองรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2563 - บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2563 2 รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กระทรวงอุตสาหกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน(CSR)

บาคาร่านับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับรางวัลซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานในไทยและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน

ในปีที่ผ่านมา โครงการ CSR ของเดลต้าสำหรับพนักงานโรงงานและชุมชน ได้แก่ โครงการแบ่งปันความรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (DEEP) โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรหลาน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพนักงาน  สัปดาห์ความปลอดภัย สัปดาห์ความยั่งยืน โครงการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแบบเคลื่อนที่ และสนับสนุนกีฬาลีกของพนักงาน

ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้าถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

TAGS:#award


02 ธ.ค. 2563