นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวตลาดหลักทรัพย์

IR Calendar

Event Date Location
Press Release - 2019 Year End Performance Friday, February 21, 2020 03:20 PM-04:20 PM SET Room 603
Press Release – Q1/2020 Wednesday, April 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q2/2020 Wednesday, July 29, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603
Press Release - Q3/2019 Wednesday, October 28, 2020 10:00 AM-11:00 AM SET Room 603

IR News

Date Subject Download
17 พ.ย. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 134.9 KB
26 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) Download 40.6 KB
26 ต.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 Download 405.2 KB
02 ก.ย. 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 Download 222.8 KB
24 ก.ค. 2563 การทำรายการเกี่ยวโยง – การได้มาและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม Download 860.8 KB
24 ก.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 Download 331.2 KB
24 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download 260.2 KB
27 เม.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มี.ค. 2563 Download 220.0 KB
27 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) Download 76.9 KB
13 เม.ย. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Download 135.4 KB