แม้ว่าแรกเริ่มเดลต้า ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการผลิตที่มีความได้เปรียบ ในด้านต้นทุนต่ำให้กับกลุ่มเดลต้า แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน การออกแบบ ผลิต และ ให้บริการ (DMS) ของโลก โดยได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านการ

จัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมทั้งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญสำหรับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลม ระบายความร้อน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI Filter) และโซลินอยด์

โดยผลิตภัณฑ์ด้าน การจัดการระบบกำลังไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ครอบ คลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายประเภท ได้แก่ ระบบ...
ภาพรวมเดลต้า

สร้างสรรค์นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมหลักของเดลต้า บริษัทให้บริการโซลูชั่นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนโลก ประกอบด้วย ระบบอัตโนมัติงานอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติตึกอาคาร ศูนษ์ข้อมูล พลังงานโทรคมนาคม พลังงานทดแทน
จอแสดงผลและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า...

เพิ่มเติม

พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด

เดลต้า ประเทศไทยได้รับเลือกในรายชื่อดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้รวมสูงกว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ กุญแจสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมควบคุม และโซลูชั่นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...

เพิ่มเติม

แข็งแกร่ง

แข็งแกร่ง

แข็งแกร่ง

ในฐานะที่เป็นประตูสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและยุโรป กลุ่มเดลต้า ประเทศไทย ผนึกกำลังเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผนึกกำลังกับบริษัทย่อยในยุโรปและเอเชียเสริมสร้างความแข็งแกร่ง นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน บมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มีสำนักงานขายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกียและประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนาหลายแห่งตั้งอยู่ในประเทศไทย อินเดีย เยอรมนีและประเทศอื่น ๆ
อีกมากมาย

เพิ่มเติม
สินค้าและบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า

เดลต้า ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายและพัดลมเทคโนโลยี DC brushless ชั้นนำของโลก เราเสนออุปกรณ์จ่ายไฟที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์จัดการระบายความร้อนสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาหลากหลายประเภท...

เพิ่มเติม

อัตโนมัติ

เดลต้านำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสูงรวมถึง ไดรฟ์ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ตัวควบคุมอุตสาหกรรมและระบบสื่อสาร ระบบปรับปรุงคุณภาพการใช้พลังงาน และระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร...

เพิ่มเติม

อินฟราสตรัคเจอร์

เดลต้านำเสนอผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานที่หลากหลายที่ซึ่งใช้วิศวกรรมขั้นสูง ของเราในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนตามระบบและโซลูชั่นส์ที่หลากหลาย สำหรับการประยุกต์ใช้ศูนษ์ข้อมูล...

เพิ่มเติม
นักลงทุนสัมพันธ์

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ เดลต้า กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน เพราะข้อมูลธุรกิจ คือ สิ่งสำคัญสูงสุด
หลายบริษัทได้พัฒนาเครื่องมือและคิดค้นโซลูชันที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม...

เพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม
Blog & eBook
We use cookies to provide the best possible user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies. For more details consult our data privacy policy. Data Privacy Policy